سوال 4

1 . یکی از بیماری های پوستی، جوش های پوستی است که شنیده ایم در روایت آمده درمان نکنید، آیا این مطلب صحت دارد و اگه درمان نیاز هست، چه درمانی دارد؟

جوش صورت ، معلول خون و غلبه خون، و آلودگیِ خون است. باید یک تعدیلی ، تنقیه ای و صاف کردنِ خود خون صورت بگیرد. یک داروی ترکیبی به نام صاف کننده خون داریم. عمده اش کاسنی و چیزهای دیگر است. این صاف کننده خون جوش صورت را برطرف می کند، صورت را صاف و شفاف و سفید می کند. این درمانِ ریشه ای است، از ریشه هم مشکل خون را برطرف می کند؛ اما آنچه که نهی شده است، اینکه کسی بخواهد خودِ جوش صورت را درمان کند، مثلا ماده ای یا پمادی روی آن بمالد که جوش ها خوب بشوند، ولی ریشه هنوز هست خون آلوده هست، خون مشکل دارد. اینطور درمان، درمانِ خوبی نیست. ممکن است منجر به پیسی بشود. ممکن است اثر جوش ها بماند ولی با صاف کننده خون که ریشه ای درمان می شود هم مشکل خون حل می شود هم مشکل صورت.


2 . سوال دیگر درمود بیماری کهیر است. آیا این مشکل معلولِ ضعف کبد است یا آلودگی خون؟ راهنمایی بفرمایید.

در بیشتر موارد، معلول خون و آلودگی خون و اختلال تناسب خون است، و صاف کننده خون این مشکل را حل می کند. البته بعضی موارد ، معلولِ کبد است و خللی که در کبد به وجود آمده، بخصوص اگر همراه با خارش شدید باشد، اگر همراه با خارش شدید باشد، معلولِ کبد است و درمانش حجامت و بخصوص حجامت مچ پا، سه مرتبه، پشت سر هم، در هر دو پا، می باشد.


3 . پیرامون بیماریِ نِقرِس، که آیا این نقرس همان نقرسی است که ما امروزه می شناسیم که اسید اوریک خون بالا می رود یا متفاوت است؟ درمانی توصیه بفرمایید.

در عربی به نقرس داء الملوک، بیماری پادشاهان می گویند و شروعش نوعاً از شصت پا است، آن هم در وقت سحر نزدیک به نماز صبح. شصت پا شروع به درد کردن و ورم کردن می کند. نشانه نقرس این است که قدری مفصل ورم می کند، قرمز و برّاق می شود.

درمان: یک درمانی در روایت ذکر شده، و آن انجیر هست. می فرماید: کسانی که مشکل نقرس دارند، زیاد انجیر بخورند. یک درمان دیگری دارد بنام شِیطَرَج. البته ما یک داروی ترکیبی داریم از شیطرج و چیزهای دیگر که درمان خوبی است.