به طور کلی مطلبی که در طب سنتی و طب اسلامی مشترک است این است که هر دوی این طب ها معتقد به این هستند که بدن انسان از چهار خلط تشکیل یافته که هر کدام از این اخلاط عملکرد خاص در بدن دارند.

اخلاط2

در تئوری طب اسلامی نیز مطلب به همین صورت است که تمام کارکرد دارو ها و سفارشات اهل بیت علیهم السلام به گونه ای است که این اخلاط همیشه در تعادل باشند و در تعادل بودن این اخلاط نشان دهنده سلامت شخص می باشد.


خلط چیست؟

طی تحقیقات انجام شده فرایند تشکیل هر کدام از اخلاط به این صورت است که مواد غذایی مختلفی که وارد بدن می شوند بعد از هضم شدن تبدیل به یک سری مواد آماده برای فعالیت در بدن می شوند که هر دسته ای کار خاصی را انجام می دهد مثلا خلط بلغم مواد تشکیل دهنده ای دارد که سرد و مرطوب هستند و یا خلط سودا مواد تشکیل دهنده ای دارند که سرد و خشک هستند و خلط صفرا مواد تشکیل دهنده ای دارد که گرم و خشک هستند و خلط دم (یا همان خون) مواد تشکیل دهنده ای دارد که گرم و مرطوب هستند.