سُدّاب از جمله گیاهانی است که در طب اسلامی اهمیت بسیار زیادی دارد.

سداب

این گیاهی از خانواده آویشن است و مقداری هم شبیه آویشن است اما بوی متفاوتی دارد.


از جمله اثرات این گیاه مهم و پر خاصیت که در روایات ذکر شده می توان به زیاد شدن عقل و ایمن شدن از تعدادی بیماری ها و درمان بیماری های گوش نام برد.


به راحتی می توان از این گیاه ارزشمند روغن تهیه کرد و برای کلیه بیماری های گوش، کم شنوایی، درد گوش و سرگیجه استفاده کرد.