داروی جامع امام رضا علیه السلام همان گونه که از اسمش پیداست داروی جامعی می باشد و موارد درمان زیادی را شامل می شود. تعدادی از موارد درمان آن را در ادامه مطلب بخوانید.

امام رضا


جامع + آب سداب یا آب ترب درمان سنگ کلیه
جامع + یک حبه در آب مرزنجوش
 و سعوط (در هر دو قطره که در دو بینی، اندازه یک حبه جامع) درمان فلج (بسیار مهم حتی شخصی که در کما است را به هوش می آورد)

جامع + آب انغوزه درمان نیش عقرب و مار و کل زهرها و کل مسمومیت ها

جامع + آب زیره درمان معده و خفقه (طپش) قلب و درد پلوی راست

جامع + اندازه یک حبه گندم در سرکه حل شود درمان طحال

جامع + آب عسل درمان روده و تب

جامع + عسل، بالاترین درمان برای زخم (عسل ده برابر داروی جامع) روی زخم بمالند، حتی زخم‌های دیابتی و زخم بستر هم به این روش درمان می‌شود.

جامع + آب رازیانه گرم هنگام خواب درمان سرفه

جامع + آب ولرم درمان سل (هنگام خواب تا سه روز)

جامع + آب زعفران درمان شوصه ( التهاب دیافاگرام و التهاب درونی)

جامع + آب زنجبیل درمان زخم معده

جامع + آب تره درمان خونریزی

جامع + آب مورد درمان اسهال و عفونت های دستگاه گوارش

جامع + آب شلغم بیماری های ویروسی، سرماخوردگی، جذام و...

جامع + آب سنا درمان سنگ کیسه صفرا

جامع + آب سقمونیای اصلی (به اندازه 2 گرم در آب حل شود) درمان سنگ صفرای مقاوم

جامع + آب سیب درمان تب

جامع + آب به تقویت قلب

جامع + آب هویج (زردک) تقویت چشم و سبب نعوذ

جامع + آب انگور درمان هم و غم

جامع + آب انار سبب باز شدن زبان بچه و رشد او

جامع + آب سیر درمان ریح

جامع + آب پیاز تقویت عصب

جامع + آب سماق و گشنیز درمان خونریزی زنانه