در طب اسلامی نسخه های خوبی جهت تقویت حافظه و مواردی درباره کم شده حافظه وجود دارد که به مرور عرض خواهد شد.
حاف
از جمله مطالبی که مورد تاکید روایات است استفاده از چند ترکیب است کهدر روایات بیان شده است. از مجموع آن روایات و موردی که در آنها تکرار شده و استاد تبریزیان آن را بیان فرمودند استفاده روزانه از تعدادی میخک (حدود 5 الی 10 دانه) می باشد که کاری ساده، کم هزینه و آسان است.

از جمله داروهای حافظه که دارویی عمومی به شمار می رود داروی ابن مسعود است.

ابن میعود یکی از حافظان قرآن کریم بوده که چون می خواست مطالب حفظ شده را فراموش نکند، مطلب را عرضه کر و نسخه ای گرفت تا حافظه اس تقویت شود.

جزء اصلی این داروی حاظه میخک می باشد.

در موارد آلزایمر به علت این که حافظه شدیدا ضعیف شده مشکلات زیادی ایجاد می شود که این دارو جزء اصلی درمان این بیماری می باشد.